Josef Smolík


Narozen: 5. listopadu 1832 v Novém Bydžově

Zemřel: 12. září 1915 v PrazeJosef Smolík studoval na piaristickém gymnáziu v Broumově a poté na staroměstském gymnáziu v Praze. Po maturitě v roce 1852 zahájil studium na filozofické fakultě pražské univerzity. V roce 1856 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti z matematiky a fyziky. Poté působil jako suplent na novoměstském gymnáziu v Praze a v roce 1864 byl jmenován profesorem na reálce v Pardubicích. V roce 1871 přešel na vyšší reálné gymnázium v Praze na Malé Straně. Od roku 1872 byl profesorem na pražské české obchodní akademii. V roce 1893 byl penzionován.

Josef Smolík je autorem řady středoškolských učebnic: Nauka o slohu (1856), Arithmetika pro nižší gymnasium (1862-64), Výkonné počtářství pro 3. třídu reálky, Algebra pro vyšší gymnasium a reálku. Pro obchodní akademie byly určeny knihy Rovnice 1. a 2. stupně a Kupecké počtářství (1874). Smolík se snažil o popularizaci matematiky, fyziky a astronomie v časopisech Živa a Škola a život. Je autorem řady prací z historie matematiky, zejména spisu Mathematikové v Čechách od založení univerzity Pražské až do počátku tohoto století (1864). Přispíval do Riegrova i Ottova slovníku naučného. Velmi významná je i Smolíkova činnost v oblasti numismatiky.
 

Literatura:

1. Ottův slovník naučný. XXVIII.

2. Matematika ve škole. 3 (1952-53), č. 8.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma