Josef Beneš


Narozen: 3. září 1859 v Kounicích u Českého Brodu
Zemřel: 27. prosince 1927 v Praze


Josef Beneš studoval nejprve v letech 1870-73 na Staroměstské reálce a pak v letech 1873-77 na reálce v Kutné Hoře. Od roku 1877 studoval na pražské české technice jako řádný posluchač a jako mimořádný posluchač také na univerzitě matematiku a fyziku. Studoval rovněž na univerzitě v Krakově. Poté učil na obecné škole v Dubňanech u Hodonína (1886-88) a na pokračovací průmyslové škole v Libni (1888-90). Zaměřil se pak na pojistnou matematiku a v roce 1890 začal pracovat v Úrazové pojišťovně dělnické v Praze, kde se postupně vypracoval z matematika na vrchního ředitelského radu. V roce 1904 se stal docentem, po první světové válce mimořádným a v roce 1926 řádným profesorem pojistné matematiky na české technice v Praze. Jako expert pracoval pro několik pojišťoven a bank.
 

Literatura:

1) Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).

2) Ottův slovník naučný

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma