Josef Bartůněk


Narozen: 16. dubna 1906 v Bernaticích u Písku
Zemřel: ?


Josef Bartůněk byl absolventem reálky v Písku (1924) a od školního roku 1924-25 studoval matematiku a fyziku na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Zkoušky učitelské způsobilosti z těchto předmětů vykonal v roce 1929. V době hospodářské krize vykonával často i neučitelská povolání, působil také na měšťanských školách. Teprve v roce 1936 se mu podařilo získat místo na střední škole v Praze, poté působil v Mladé Boleslavi a nakonec opět v Praze. V roce 1945 se stal ředitelem gymnázia na Vinohradech. Poté přešel na pedagogické gymnázium a nakonec na průmyslovou školu potravinářské technologie. Od roku 1955 zastával funkci ústředního inspektora-metodika pro matematiku a fyziku na středních školách při ministerstvu školství.

Byl autorem středoškolských učebnic a člen redakční rady časopisu Fyzika ve škole..
 

Literatura:

1. Krkavec, L.: Šedesátiny s. inspektora Bartůňka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 11 (1966), str. 103.

2. Jozífek, V.: Josef Bartůněk. Matematika ve škole. 17 (1966), str. 51.

3. Mráz, V.: K jubileu prof. Josefa Bartůňka. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 21 (1976), str. 2225-226.

4. Kašpar, E.: 75. narozeniny Josefa Bartůňka. Matematika a fyzika ve škole. 12 (1981-82), str. 285-286.
 

Autor: Pavel Šišma