Josef AndrysNarozen: 12. března 1911 v Ostravě
Zemřel: ?


Josef Andrys vystudoval reálku v Ostravě. V roce 1929 nastoupil na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1935 získal aprobaci pro vyučování matematiky a deskriptivní geometrie. Poté působil až do roku 1949 na mnoha středních školách. Od roku 1949 vedl kabinet matematiky Krajského pedagogického sboru, odkud ve stejné funkci přešel roku 1954 na Krajský ústav pro další vzdělávání učitelů.

Svůj odborný zájem zaměřil Josef Andrys zejména na metodiku vyučování matematiky.
 

Literatura:

Dušek, F.: Šedesát let doc. Josefa Andryse. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 16 (1971), str. 100-101.
 

Autor: Pavel Šišma