Josef Adamčík


Narozen: 16. září 1863 v Brně
Zemřel: 9. prosince 1919 v Praze


Josef Adamčík studoval v letech 1880-85 na brněnské technice a poté byl do roku 1896 zaměstnán jako stavitel ve státní službě. Např. v letech 1892-96 se
podílel na regulaci Dunaje. V roce 1896 byl jmenován docentem geodézie na báňské akademii v Příbrami a v roce 1899 se stal mimořádným a v roce 1903 řádným
profesorem deskriptivní geometrie a geodézie. V roce 1906 přešel jako profesor geodézie na německou techniku do Prahy.

V roce 1901 vydal Compendium der Geodäsie (515 str.)
 

Literatura:

Poggendorff, J. C.: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften. IV a VI.
 

Autor: Pavel Šišma