Jiří Marek


Narozen: 9. července 1905 v Praze
Zemřel: 2. července 1976


Jiří Marek maturoval na reálném gymnáziu v Křemencové ulici v Praze. V roce 1929 ukončil studium matematiky a fyziky na přírodovědecké fakultě pražské univerzity. Krátce působil na gymnáziích v Praze a odtud odešel na gymnázium do Rokycan, kde působil 17 let do roku 1950. V tom roce přešel na pedagogickou fakultu do Plzně, kde byl nejprve asistentem katedry matematiky a fyziky, a v roce 1966 byl jmenován docentem pro metodiku fyziku. V roce 1971 byl penzionován.

Markova odborná práce byla věnována metodice vyučování fyziky a astronomii.

Literatura:

1. Matásek, K.: Doc. Jiří Marek zemřel. Matematika a fyzika ve škole. 7 (1977), str. 635..
 

Autor:  Pavel Šišma