Jindřich Nečas


Narozen:  14. prosince 1929 v Praze
Zemřel:  5. prosince 2002


Jindřich Nečas získal středoškolské vzdělání v Mělníce, v letech 1948-52 studoval matematiku na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy. Po roce působení na Stavební fakultě ČVUT byl aspirantem u I. Babušky v Matematickém ústavu ČSAV a v roce 1956 získal vědeckou hodnost kandidáta věd. Od roku 1960 byl v Matematickém ústavu vedoucím oddělení parciálních diferenciálních rovnic. V letech 1965-72 pracoval též jako vedoucí oddělení matematické analýzy na matematicko-fyzikální fakultě v Praze V roce 1977 přešel definitivně na fakultu, kde se stal vedoucím oddělení matematického modelování. Od roku 1995 působil též v Northern Illinois University v De Kalb v USA. V roce 1998 byl vyznamenán Medailí za zásluhy.

Největším vědeckým přínosem prof. Nečase jsou jeho práce z teorie parciálních diferenciálních rovnic a nelineární funkcionální analýzy. V těchto oborech je autorem tří monografií: Les méthodes directes en théorie des équations elliptiques (1967), Spectral Analysis of Nonlinear Operators (1973, společně s S. Fučíkem, J. Součkem a V. Součkem) a Introduction to the Theory of Nonlinear Elliptic Equations (1983, 1986). Další oblastí jeho zájmu byly aplikace matematických metod ve fyzice a inženýrských problémech.V roce 1967 založil seminář z mechaniky kontinua. V této disciplíně publikoval dvě monografie: Mathematical Theory of Elastic and Elastoplastic Bodies: An Introduction (1981, společně s I. Hlaváčkem, česky v roce 1983) a Solution of Variational Inequalities in Mechanics (1988, společně s I. Hlaváčkem, J. Haslingerem a J. Lovíškem, slovensky 1982). Obě monografie byly věnovány i numerickému řešení problémů mechaniky kontinua metodou konečných prvků. Společně s I. Hlaváčkem a J. Haslingerem napsal příspěvek Numerical Methods for Unilateral Problems in Solid Mechanics, který je součástí Handbook of Numerical Analysis (1996). Nečas se věnoval rovněž mechanice tekutin a přitom se specializoval zejména na nadzvukové proudění. Metodou entropické kompaktifikace dosáhl vynikajících výsledků, které jsou shrnuty v monografii Écoulements de fluide. Compacité par entropie (1989). Jeho další výsledky v této oblasti obsahuje monografie Weak and Measure Valued Solutions to Evolutionary PDE's (1996, společně s J. Málkem, M. Rokytou a M. Růžičkou).

Literatura:

1. Hlaváček, I.: Zemřel profesor Jindřich Nečas. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 48 (2003), str. 81-82.

Autor: Pavel Šišma