Jaroslav Barták


Narozen: 5. února 1923 v Praze
Zemřel: 1986


Jaroslav Barták absolvoval žižkovské klasické gymnázium a v roce 1942 vykonal zkoušky z angličtiny a němčiny a vyučoval pak nejprve v jazykové škole a poté na učňovské škole na Kladně. Dálkově pak studoval práva a v roce 1949 byl promován doktorem práv. Při zaměstnání v dalších letech absolvoval v roce 1957 Vyšší pedagogickou školu. a v roce 1962 se stal promovaným matematikem. V letech 1962-65 učil na střední škole pro pracující a v letech 1965-72 na gymnáziu na Kladně. V roce 1972 přešel do Krajského pedagogického ústavu pro středočeský kraj, kde byl vedoucím kabinetu matematiky.

Barták byl autorem mnoha učebnic a metodických textů z matematiky pro učňovské školství. Podílel se na přípravě televizního pořadu Matematika převážně vážně. Patnáct let byl členem Smyčcového kvarteta při závodním klubu SONP KLadno, jako zpěvák působil v Armádním uměleckém souboru Víta Nejedlého.

Literatura:

1. Sovíková, K., Běloun, F.: A opět jeden šedesátník. Matematika a fyzika ve škole. 13 (1982-83), str. 637-639.

2. Sovíková, K.: JUDr. Jaroslav Barták již není mezi námi. Matematika a fyzika ve škole. 17 (1986-87), str. 570-571.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma