Jakub Kresa


Narozen: 19. července 1648 ve Smržicích
Zemřel: 28. července 1715 v Brně


Jakub Kresa studoval na gymnáziu v Brně a v 19 letech se stal příslušníkem jezuitského řádu. V letech 1669-70 vyučoval na gymnáziu v Litoměřicích. V letech 1670-73 pokračoval ve studiu na pražské filozofické fakultě. Po krátkém působení opět v Litoměřicích se do Prahy vrací v roce 1675 a pokračuje ve studiu matematiky a teologie. V roce 1680 je vysvěcen na kněze. Po krátkém pobytu v Telči se stal v roce 1681 profesorem hebrejštiny na univerzitě v Olomouci, získává doktorát a v roce 1682 začíná přednášet matematiku.

Ve školním roce 1685-86 již přednáší matematiku na pražské univerzitě. V roce 1686 odchází Kresa na univerzitu do Madridu, kde působil 15 let, ale dle potřeby přednášel i na královské námořní škole v Cadizu. Za svou práci a zejména překlad 8 knih Eukleidových Základů do španělštiny byl nazýván "Eukleidem Západu". V roce 1701 se Kresa vrátil do Prahy a stává se profesorem teologie na univerzitě. V letech 1704-13 působil Kresa opět ve Španělsku. Po svém návratu do vlasti odchází Kresa do Brna, kde umírá a je pohřben.

Po Kresově smrti vyšlo v Praze v roce 1720 dílo Analysis speciosa trigonometriae sphaericae ... Druhá kniha tohoto spisu obsahuje goniometrické funkce a rovinnou trigonometrii, třetí je věnována trigonometrii sférické. Jakub Kresa zde jako jeden z prvních matematiků používá k vyjádření vzorců algebraickou symboliku.
 

Literatura:

1. Mikulčák, M.: Moravan Jakub Kresa - Eukleides Západu. Matematika  a fyzika ve škole. 16 (1985), č. 3, str. 166-171.

2. Jemelka, A.: O životě a činnosti mathematika P. Jak. Kresy S. J. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 42 (1913), str. 501-509.

3. Jáchym, F.: Jakub Kresa (1648-1715). Matematika, fyzika, informatika. 7 (1997-98), str. 633-635.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma