Václav Ingriš


Narozen:  ?
Zemřel: 19. května 1957 (?) v Praze


Středoškolský profesor, zemský školní inspektor. Autor středoškolských učebnic deskriptivní geometrie a rýsování.
 

Literatura:
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma