Ignác Axamit


Narozen: 31. července 1819 v Písku
Zemřel:  1904 v Písku


Ignác Axamit studoval na gymnáziu v Písku a poté na pražské univerzitě, kde 1. července 1846 získal doktorát filozofie. Na podzim téhož roku byl jmenován adjunktem fyziky a matematiky na filozofické fakultě a na tomto místě působil do roku 1850. Již v roce 1849 se stal učitelem fyziky na akademickém gymnáziu v Praze a na této škole byl v roce 1850 jmenován skutečným učitelem. V letech 1871-78 byl examinátorem fyziky v komisi pro kandidáty profesury na gymnáziích s českým vyučovacím jazykem. V roce 1885 byl penzionován.

Ignác Axamit je autorem práce Poznámka k vypočítání obsahu trojbokého hranolu šikmého, která vyšla v Časopise pro pěstování matematiky a fyziky.

Literatura: Ottův slovník naučný

Autor: Pavel Šišma