Gustav Skřivan


Narozen: 11. ledna 1831 v Krucemburku
Zemřel: 6. ledna 1866 v Praze


Když Gustav Skřivan vychodil obecnou školu v Kutné Hoře, učil se jeden rok koželužskému řemeslu u svého otce. Teprve na podnět místního faráře začal studovat. Po střední škole v letech 1848-53 studoval na pražské polytechnice, potom pokračoval ve Vídni, kde  v roce 1854 vykonal zkoušku učitelské způsobilosti. V tom roce se stal výpomocným učitelem na vídeňské reálce. V roce 1855 se stal učitelem na soukromé škole dr. Bílky. V roce 1858 mu vláda svěřila vypracování organizačního plánu vyšší reálné školy ve Vídni, jejímž ředitelem se stal.

V únoru roku 1863 se Gustav Skřivan stal mimořádným profesorem elementární matematiky s vyučovací řečí českou na pražské technice. Ještě o prázdninách téhož roku byl již jmenován profesorem řádným. Na jeho podnět byla v Praze v roce 1867 zřízena zkušební komise pro kandidáty učitelství na reálkách, která do té doby existovala pouze ve Vídni.

Kromě mnoha článků v odborných časopisech napsal Gustav Skřivan Die Grundlehren der Zahlentheorie (Vídeň , 1862), K theorii řad bezkonečných (Vídeň, 1862), Přednášky o algebraické analysi (Praha, 1864) a Základové analytické geometrie v rovině (Praha, 1864). V královské české společnosti nauk pak vyšlo Einfacher Beweis des Gaus'schen Theorems von der Convergenz unendlicher Reihen.
 

Literatura:

1. Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze. Díl prvý. Praha 1906, str. 475-476.

2. Balada, F., Koutský, K., Rádl, J.: Kalendář českých matematiků. Matematika ve škole. 3 (1952-53).
 

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma