Gerhard Karl Erich Gentzen


Narozen: 24. listopadu 1909 v Greifswaldu
Zemřel: 4. srpna 1945 v Praze


Gerhard Karl Erich Gentzen absolvoval v roce 1928 gymnázium ve Stralsundu a poté studoval dva semestry na univerzitě v Göttingen. Dále studoval po jednom semestru na univerzitách v Mnichově a v Berlíně. Pak se vrátil zpět do Göttingen, kde v roce 1933 získal doktorát za práci Untersuchungen über das logische Schliessen. Získal rovněž oprávnění k výuce matematiky a fyziky na středních školách. V roce 1935 se stal asistentem D. Hilberta. V roce 1940 se habilitoval s prací Beweisbarkeit und Unbeweisbarkeit von Anfangsfällen der transfiniten Induktion in der reinen Zahlentheorie. Roku 1943 byl jmenován mimořádným profesorem na německé univerzitě v Praze, kde působil do května roku 1945. Byl poté zatčen a vězněn na Karlově náměstí.

Ve své práci se Gerhard Karl Erich Gentzen zabýval logikou a základy matematiky. V práci Untersuchungen über das logische Schliessen zkonstruoval tzv. bezřezový Gentzenův systém predikátové logiky a v pracích Widerspruchsfreiheit der reinen Zahlentheorie a Neue Fassung des Widerspruchsfreiheitbeweises für die reine Zahlentheorie dokázal bezespornost čisté teorie čísel.
 

Literatura:

1. Pinl, M.: Kollegen in einer dunklen Zeit. Jahresbericht der Deutschen Mathematiker-Vereinigung. 75 (1974), str.173-174.

2. Vihan, P.: Gerhard Gentzen (1909-1945). Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 37 (1992), str. 249-257.

3. Vihan, P.: Zpráva o posledních měsících a dnech Gerharda Gentzena prožitých v Praze. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 291-296.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma