Georg Alexander Pick


Narozen: 10. srpna 1859 ve Vídni
Zemřel: 26. července 1942 v TerezíněGeorg Pick studoval v letech 1875-79 na univerzitě ve Vídni matematiku a fyziku. V roce 1880 získal doktorát a v témže roce přijal místo asistenta fyziky na pražské univerzitě u E. Macha. V roce 1882 se habilitoval, v roce 1888 byl jmenován mimořádným a v roce 1892 řádným profesorem matematiky na pražské německé univerzitě. Ve školním roce 1900-01 byl děkanem filozofické fakulty. V roce 1929 byl penzionován a žil ve Vídni. Po obsazení Rakouska odešel do Prahy. V roce 1942 byl deportován do Terezína a dva týdny poté zemřel.

V letech 1876-1939 publikoval Georg Pick 67 prací z lineární algebry, teorie invariantů, integrálního počtu, komplexní analýzy, teorie potenciálu, diferenciálních rovnic, integrálních rovnic, funkcionální analýzy, geometrie a diferenciální geometrie. Všeobecně znám je Pickův vzorec o výpočtu obsahu mnohoúhelníku s vrcholy v mřížových bodech. Do analýzy v komplexním oboru se Pickovo jméno zapsalo prostřednictvím tzv. Schwarzova-Pickova lemmatu.
 

Literatura:

1. Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

2. Netuka, I.: Georg Pick - pražský matematický kolega Alberta Einsteina. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 44 (1999), str. 227-232.

3. Ludvíková, J.: Georg Pick (1859-1942): Život a hlavní směry jeho činnosti. Diplomová práce na PdF UK. Praha 1997.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma