Friedrich Benze


Narozen: 23. září 1873 ve Vídni
Zemřel: 18. února 1940 v BrněFriedrich Benze studoval nejprve na gymnáziu v Györu a studium ukončil maturitou v Bratislavě. Po ní odešel do Vídně, kde se zapsal na filozofickou fakultu a věnoval se studiu matematiky a fyziky. Studium zakončil v roce 1898 obhajobou disertační práce Die arithmetische Theorie der algebraischen Grössen und die Gruppentheorie als Wurzeln der algebraischen Auflösung der Gleichungen.

V roce 1900 se stal asistentem při stolicích matematiky na německé technice v Brně.  V roce 1906 byl jmenován honorovaným docentem pro teorii pravděpodobnosti a matematickou statistiku a tyto předměty pak vyučoval v rámci pojistně-technických kurzů až do roku 1939, kdy školu opustil.

Je téměř jisté, že během svého života Benze kromě disertační práce nesepsal žádnou vědeckou práci.
 

Literatura: Šišma, P.: Matematika na německé technice v Brně. Praha 2002.

Autor:  Pavel Šišma