František Veselý


Narozen: 19. února 1903 v Mohelně
Zemřel:  9. ledna 1977 v Plzni


František Veselý studoval v letech 1913-21 na gymnáziu v Třebíči a poté studoval na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze, kde v roce 1927 dosáhl aprobace pro matematiku a fyziku. Postupně působil na středních školách v Jičíně, Litoměřicích, Prešově, Spišské Nové Vsi, Českém Těšíně, v Ostravě a v Plzni. Působení na středních školách ukončil v roce 1953, kdy začal učit na Vysoké škole strojní a elektrotechnické v Plzni. Ze zdravotních důvodů toto působení v roce 1960 ukončil.

V době svého ostravského působení byl F. Veselý dlouhá léta členem, tajemníkem a nakonec předsedou zkušební komise pro učitelství na měšťanských školách. Po válce se podílel mimo jiné na organizaci matematické olympiády a tvorbě středoškolských učebnic. Aktivně pracoval rovněž v Jednotě čs. matematiků a fyziků. V roce 1962 vyšla jeho kniha 100 let Jednoty československých matematiků a fyziků. Řešitelům matematické olympiády byla určena publikace O nerovnostech. Kromě toho byl autorem mnoha odborných, didaktických a historiografických prací. V letech 1955-60 byl členem redakční rady časopisu Matematika ve škole.
 

Literatura:

1. Blahopřejeme Františku Veselému. Matematika ve škole. 14 (1963-64), str. 4-5.

2. Vyšín, J.: Za profesorem Františkem Veselým. Matematika a fyzika ve škole. 8 (1977-78), str. 714.

3. Dušek, F.: Hrst vzpomínek k sedmdesátinám prof. Františka Veselého. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 18 (1973), str. 106-107.
 

Autor: Andrea Lukášová, Pavel Šišma