František Nušl


Narozen: 3. prosince 1867 v Jindřichově Hradci
Zemřel: 7. září 1951 v Praze


Od roku 1879 navštěvoval František Nušl gymnázium v Jindřichově Hradci, kde v něm jeho učitelé vzbudili zájem o matematiku a astronomii. Po maturitě, v roce 1888, odešel do Prahy a stal se posluchačem Filozofické fakulty Karlo-Ferdinandovy univerzity a svými schopnostmi na sebe brzy upozornil. Všiml si ho zejména profesor astronomie A. Seydler, který mu v roce 1889-90 nabídl místo pomocné vědecké síly při svém ústavu. Po absolvování vysoké školy se stal František Nušl na dva roky asistentem fyziky u profesora V. Strouhala a současně se připravoval k učitelským zkouškám z matematiky a fyziky. Po jejich složení v létě roku 1893 odešel jako učitel matematiky a fyziky na reálku do Hradce Králové a poté v roce 1901 do Karlína. Na středních školách působil celkem 14 let až do roku 1908, kdy byl jmenován profesorem matematiky na České vysoké škole technické v Praze. Předtím se v roce 1905 habilitoval na české univerzitě v Praze pro praktickou astronomii a geometrickou optiku. Astronomie i nadále zůstala oborem Nušlova zájmu. Po vzniku republiky byl František Nušl jmenován správcem státní hvězdárny a v roce 1924 byl ve funkci ředitele hvězdárny potvrzen. A v roce 1926 byl jmenován profesorem astronomie na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity.

Vědecká činnost Františka Nušla zahrnuje především práce věnované geometrické optice a praktické astronomii, které vycházely v domácích i zahraničních odborných časopisech.
 

Literatura:

1. Petr, K.: František Nušl. Časopis pro pěstování mathematiky a fysiky. 57 (1928), str. 73-80.

2. Prof. dr. František Nušl. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 67, (1938), str. D35-36.

3. Libický, V.: Univerzitní prof. PhDr. František Nušl zemřel. Věstník Národního technického muzea. 32 (1951), str. 153-154.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma