František Martan


Narozen: 3. listopadu 1919 v Masákově Lhotě František Martan vystudoval reálku v Praze Karlíně a po maturitě v roce 1937 zahájil studium na Vysoké škole speciálních nauk ČVUT v Praze. Zde se začal připravovat na dráhu středoškolského učitele matematiky a deskriptivní geometrie. Přešel pak na Přírodovědeckou fakultu UK, kde v roce 1939 vykonal první státní zkoušku. Po uzavření českých vysokých škol pracoval jako pomocný dělník a později technický úředník. Stutium ukončil druhou státní zkouškou v roce 1946. Již od října 1945 působil jako smluvní asistent matematiky na Vysoké škole strojního a elektrotechnického inženýrství ČVUT. V roce 1950 byl jmenován řádným asistentem a o rok později odešel na samostatnou elektrotechnickou fakultu. V roce 1962 ukončil kandidaturu (Numerické a grafoanalytické metody zpětné Laplaceovy transformace) a v roce 1963 se habilitoval pro matematiku s prací Aproximace signálu s nekonečně širokým spektrem. V témže roce byl jmenován vedoucím dislokované katedry matematiky v Poděbradech.
 

Literatura:

1. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 104 (1979), str. 421-422.

2. Pondělíček, B.: K sedmdesátinám docenta Františka Martana. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 34 (1989), str. 349.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma