František Koláček


Narozen: 9. října 1851 ve Slavkově u Brna
Zemřel: 8. prosince 1913 v Praze


František Koláček studoval na německém gymnáziu v Brně, kde maturoval v roce 1868. Poté studoval krátce na pražské univerzitě, a pak odešel na univerzitu do Vídně, kde v roce1872 studium ukončil a dosáhl aprobace pro matematiku a fyziku na českých i německých školách. U prof. E. Macha na pražské univerzitě získal v roce 1877 doktorát. V roce 1872 nastoupil na I. německé gymnázium do Brna a po roce přešel na I. české gymnázium, kde působil 18 let. V té době se v roce 1882 habilitoval na německé technice v Brně pro matematickou fyziku, ale po dvou letech se venia legendi vzdal. Dlouhou dobu byly neúspěšné pokusy jmenovat Koláčka profesorem na pražské univerzitě. Až v roce 1891 byl jmenován profesorem matematické fyziky na české univerzitě, kde přednášel i astronomii. V roce 1900 přijal místo prvního profesora fyziky na nově založené české technice v Brně. V roce 1902 se však do Prahy vrátil zpět.

Koláček pracoval ve všech oblastech fyziky, hlavně však v hydrodynamice, akustice, termodynamice, optice a elektromagnetické teorii světla. V roce 1893 byl zvolen mimořádným a v roce 1894 řádným členem České akademie věd a umění, byl řádným členem Královské české společnosti nauk a čestným členem Jednoty.

Literatura:

1. Záviška, F.: Prof. dr. František Koláček. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 41 (1912), str. 273-303

2. Novák, F.: Prof. dr. František Koláček na České technice v Brně. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 41 (1912), str. 432.

3. Kučera, F.: František Koláček. Almanach České akademie. 24 (1914), str. 181.

4. Sobotka, J.: Vzpomínky na Františka Koláčka. Časopis pro pěstování matematiky a fyziky. 44 (1915), str. 337-376.

5. Košťál, R.: Vznik a vývoj pobočky JČMF v Brně. Brno 1967.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma