František KahudaNarozen: 3. ledna 1911 v Novém Dvoře
Zemřel: 12. února 1987 v Praze


František Kahuda vystudoval reálku v Českých Budějovicích. V roce 1929 byl přijat ke studiu matematiky a fyziky na Přírodovědeckou fakultu Karlovy univerzity v Praze. Studium ukončil v roce 1934. Poté krátce působil jako asistent profesora teoretické fyziky F. Závišky. Svou kvalifikaci v roce 1949 rozšířil studiem pedagogiky na pedagogické fakultě. V roce 1950 získal titul doktora pedagogiky, o rok později dosáhl docentury pedagogiky a v roce 1952 obhájil doktorát přírodních věd. Stálé místo našel František Kahuda v roce 1937 na gymnáziu v Brně. Díky svému zájmu o otázky didaktiky matematiky a podnětu profesora E. Čecha byl v roce 1946 přeložen do Prahy na Výzkumný ústav pedagogický. V roce 1949 odtud přešel na pedagogickou fakultu pražské univerzity. V letech 1954 - 1963 byl ministrem školství a kultury. Poté působil na katedře sociologie Vysoké školy ekonomické, na pedagogické a matematicko-fyzikální fakultě pražské univerzity a na ČVUT. V letech 1956-69 byl předsedou Jednoty československých matematiků a fyziků.
 

Literatura:

1. Valouch, M.: K šedesátinám prof. Františka Kahudy. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 16 (1971), str. 95-97.

2. Fuka, J.: Významné životní jubileum prof. F. Kahudy. Matematika a fyzika ve škole. 12 (1981-82), str. 359.

3. Jelínek, M.: Jednota před 30 lety a František Kahuda. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 32 (1987), str. 322-327.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma