František BaladaNarozen: 24. června 1902 v Albrechticích nad Orlicí
Zemřel: 13. července 1961 v Budišově u Třebíče


František Balada studoval od roku 1913 na reálce v Hradci Králové a od roku 1917 na reálce v Pardubicích, kde v roce 1920 maturoval. Poté pokračoval ve studiu na všeobecném oddělení pražské techniky (1920-22) a na Přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity. Státní zkoušku vykonal na univerzitě v roce 1926. Jako učitel matematiky a deskriptivní geometrie od roku 1924 působil na středních školách v České Třebové (1924-25), v Praze (1925-26), Košicích (1926-28), Rimavské Sobotě (1928-29). V roce 1929 byl jmenován definitivním profesorem na reálném gymnáziu ve Slezské Ostravě, ale přitom byl ministerstvem školství uvolněn a v letech 1929-38 učil na české reálce Komenský ve Vídni. Po obsazení Rakouska musel Vídeň opustit. Během války působil na středních školách v Brně (reálné gymnázium na Starém Brně, reálné gymnázium na Antonínské ul.). Po osvobození přešel na gymnázium sr. Zdeňka Nejedlého.V roce 1947 byl jmenován externím lektorem matematiky a deskriptivní geometrie na nově zřízené Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Zde působil trvale od školního roku 1949-50 a současně byl pověřen konáním přednášek z historie matematiky na přírodovědecké fakultě. V roce 1950 získal doktorát pedagogiky a po roce 1954 se stal vedoucím katedry matematiky na Vyšší pedagogické škole v Brně. V roce 1959 se habilitoval na přírodovědecké fakultě s prací Kapitoly z dějin elementární matematiky v roce 1960 byl jmenován docentem na Pedagogickém institutu.

František Balada začal vědecky pracovat v geometrii vícerozměrných prostorů, ale velmi brzy se jeho zájem soustředil na historii matematiky. Velkou pozornost rovněž věnoval didaktice a metodice matematiky. Mezi jeho pracemi zaujímá nejdůležitější místo kniha Z dějin elementární matematiky, která vyšla v roce 1959 a byla jeho habilitační prací. Balada je autorem asi 40 prací z historie a metodiky matematiky, vydal několik překladů z ruštiny a spolupracoval na přípravě několika učebnic. Dlouhou dobu působil jako redaktor časopisu Matematika ve škole a jako člen výboru brněnské pobočky JČMF.
 

Literatura:

1. Kraemer, E.: Za doc. Dr. Františkem Baladou. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 7 (1962), str. 284-285.

2. Koutský, K.: Památce doc. Dr. Františka Balady. Časopis pro pěstování matematiky. 87 (1962), 115-117.

3. Koutský, K.: Za doc. Dr. Františkem Baladou. Matematika ve škole. 12 (1961-62), č. 2, str. 314-17.

4. Časopis pro pěstování matematiky. 86 (1961), 496.
 

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma