Christian Andreas Doppler


Narozen: 29. listopadu 1803 v Salcburku
Zemřel: 17. března 1853 v BenátkáchPo absolvování střední školy v Linci zahájil Christian Doppler v roce 1822 studium na vídeňské polytechnice. Od roku 1825 studoval na vídeňské univerzitě. V roce 1829 se stal asistentem matematiky u profesora Adama Burga na vídeňské technice. V roce 1835 se Doppler stal profesorem matematiky na reálce v Praze a v roce 1836 konal na technice nepovinné přednášky z vyšší matematiky. V roce 1837 byl na technice pověřen konáním přednášek z geodézie. V roce 1841 byl jmenován profesorem elementární matematiky. V roce 1847 byl Doppler jmenován profesorem matematiky a mechaniky na báňské akademii v Banské Štiavnici. V říjnu roku 1848 byl Doppler jmenován profesorem geodézie na polytechnice ve Vídni. V roce 1850 se stává ředitelem fyzikálního institutu na univerzitě ve Vídni.

V roce 1842 publikoval Christian Doppler v Abhandlungen der königliche bömischen Gesselschaft der Wissenschaften práci Ueber das farbige Licht der Doppelsterne und einiger anderer Gestirne des Himmels, ve které nacházíme známý pojem "Dopplerův jev".

Seznam prací Christiana Dopplera: ve formátu html, ve formátu bib

Literatura:

1. The Phenomenon of Doppler. Praha 1992.

2. Zajac, Š.: 150 let Dopplerova principu. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 192-193.

3. Eden, A.: Po stopách Christiana Dopplera. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 194-201.

4. Štoll, I.: Život a dílo badatele Dopplera. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 260-269.

5. Štoll, M.: Cesta Dopplerova principu zpět do astrofyziky. Pokroky matematiky, fyziky a astronomie. 38 (1993), str. 318-329.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma