Čeněk Hausmann


Narozen: 3. února 1826 ve Vrbně u Mělníka
Zemřel:  13. listopadu 1896 v PrazeČeněk Hausmann studoval u piaristů a na stavovské reálce v Praze. V roce 1845 absolvoval pražskou polytechniku. V letech 1847-49 přednášel na technice deskriptivní geometrii. V roce 1852 byl pověřen suplováním mechaniky, nauky o strojích a deskriptivní geometrie na technice ve Lvově a v roce 1853 byl jmenován profesorem těchto předmětů. V letech 1857-63 byl profesorem mechaniky na technice v Budapešti. Krátce působil na technice ve Štýrském Hradci a od roku 1864 byl profesorem mechaniky a stavby strojů na pražské technice. Po rozdělení působil na její české části. V roce 1870 byl zvolen prvním rektorem české techniky v Praze. Rektorem byl pak v roce 1881 jmenován podruhé. V roce 1867 byl zvolen za poslance zemského a později i říšského sněmu. V roce 1884 odešel na radu lékaře na odpočinek. Přitom byl vyznamenán titulem vládního rady.

Literatura:

1) Velflík, A. V.: Dějiny technického učení v Praze ...Díl druhý. str. 10-12.

2) Ottův slovník naučný, sv. X, str. 970 a sv. XXVIII, str. 545.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma