Bohumil Bečka


Narozen: 26. května 1853 v Písku
Zemřel: 1908


Bohumil Bečka studoval gymnázium v Písku a Jičíně, poté navštěvoval přednášky na pražské univerzitě. Ještě během studia se stal asistentem pražské hvězdárny (1876-83), kde se většinou věnoval výpočtům drah asteroidů. Doktorát získal za práci O mnohonásobných bodech a tangentách křivek. Po zřízení české univerzity se v roce 1883 habilitoval pro astronomii na filozofické fakultě. Později působil jako profesor matematiky a fyziky na středních školách, od roku 1892 na gymnáziu v Táboře. Je autorem knihy Astronomie (Praha 1877).

Literatura:

1. Ottův slovník naučný, sv. III, str. 575.

2. Poggendorff, J. C.: Biographisch-Literarisches Handwörterbuch zur Geschichte der Naturwissenschaften. III, str. 90, IV, str. 83.
 

Autor: Pavel Šišma