František Josef Studnička

Literatura

1
Studnička, F. J.:
Základové sférické trigonometrie.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1865.

2
Studnička, F. J.:
Vyšší mathematika v úlohách. Pro vysoké školy, zejména technické.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1866.

3
Studnička, F. J.:
Základové vyšší mathematiky. Díl III. O integrování rovnic differenciálních a počtu variačním. Pro vysoké školy, zejména technické.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1867.

4
Studnička, F. J.:
Několik slov o soustavě desetinné.
Škola života, 14, 1868, s. 255-258.

5
Studnička, F. J.:
Několik slov o soustavě desetinné.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1, 1868, s. 67-72.

6
Studnička, F. J.:
Základové vyšší mathematiky. Díl I. O počtu differenciálním. Pro vysoké školy, zejména technické.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1867.

7
Studnička, F. J.:
Kapesní logarithmické tabulky.
Jindřich Mercy, Praha, 1870.

8
Studnička, F. J.:
O determinantech.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1870.

9
Studnička, F. J.:
Beiträge zur Theorie der Integration von completen linearen Differentialgleichungen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1, 1870, s. 76-82.

10
Studnička, F. J.:
Příspěvky k integrování úplných differenciálních rovnic lineárních.
In Druhá zpráva Jednoty českých mathematiků 1870, s. 33-39. 1870.

11
Studnička, F. J.:
Einleitung in die Theorie der Determinanten. Für Studierende an Mittelschulen und technischen Anstalten.
Jindřich Mercy, Praha, 1871.

12
Studnička, F. J.:
Základové vyšší mathematiky. Díl II. O počtu integrálním. Pro vysoké školy, zejména technické.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1871.

13
Studnička, F. J.:
Beiträge zum Operationscalcul.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 2, 1871, s. 39-43.

14
Studnička, F. J.:
Příspěvek k theorii rozkladu ryze lomených funkcí v zlomky částečné.
In Třetí zpráva Jednoty českých mathematiků 1871, s. 3-5. 1871.

15
Studnička, F. J.:
Příspěvky k počtu s operačními symboly.
In Třetí zpráva Jednoty českých mathematiků 1871, s. 56-63. 1871.

16
Studnička, F. J.:
Přednáška o původu a rozvoji počtu variačního, kterouž zahájil prof. Dr. F. J. Studnička dne 14. října 1871 své čtení o mathematice na c. k. vysokých školách Karlo-Ferdinadských.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1871.

17
Studnička, F. J.:
Über eine besondere Art von symmetralen Determinanten und deren Verwendung in der Theorie der Kettenbrüche.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1, 1872, s. 74-78.

18
Studnička, F. J.:
Beitrag zur der Theorie der Determinanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1, 1872, s. 78-80.

19
Studnička, F. J.:
Notiz zur Ableitung der Dreiecksfläche und des Tetraëdervolumes aus den Gleichungen der begrezenden Elemente.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 2, 1872, s. 45-51.

20
Studnička, F. J.:
O počtu variačním.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1872.

21
Studnička, F. J.:
Nový důkaz poučky o poměrech mezi původními a přidruženými determinanty a subdeterminanty.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 6-10.

22
Studnička, F. J.:
O přidružených zlomcích přibližných a jejich upotřebení.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 32-33.

23
Studnička, F. J.:
O Eulerově vzorci, podle něhož možná konvergentní řady proměniti v rychleji konvergující.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 33-35.

24
Studnička, F. J.:
O kvadratuře kruhu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 35-38.

25
Studnička, F. J.:
Nové poučky o determinantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 203-206.

26
Studnička, F. J.:
Poznámka k theorii trochoid.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 252-253.

27
Studnička, F. J.:
O vzorci vyjadřujícím plochu trojúhelníku pomocí stran jeho.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 1, 1872, s. 253-255.

28
Studnička, F. J.:
Eine Determinante verschwindet identisch, wenn das Verhältnis der Differenzen gleichgestellter Elemente von zwei Paaren ihrer Parallelreihen constant ist.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1873, č. 7, s. 342-344.

29
Studnička, F. J.:
Geometrické upotřebení některých pouček o determinantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 69-82, 144-146, 192-195, 236-239.

30
Studnička, F. J.:
Přímý důkaz průkladného vzorce Lagrangeova.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 82-84.

31
Studnička, F. J.:
O nepřetržitém úrokování.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 85-86.

32
Studnička, F. J.:
O společném původu některých integrálů omezených.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 242-247.

33
Studnička, F. J.:
Příspěvek k theorii determinantů.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 282-285.

34
Studnička, F. J.:
Seznam spisů, jednajících o počtu pravděpodobnosti a theorii nejmenších čtverců.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 2, 1873, s. 150-152, 200, 289-291.

35
Studnička, F. J.:
Über die independente Darstellung der n-ten Derivation von gebrochenen Functionen einer Veränderlichen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1874, č. 1, s. 1-2.

36
Studnička, F. J.:
Úvod do analytické geometrie v prostoru.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1874.

37
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o zlomcích řetězových neb řetězcích.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 3, 1874, s. 61-70.

38
Studnička, F. J.:
Příspěvek k arithmetice národo-hospodářské.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 3, 1874, s. 97-107.

39
Studnička, F. J.:
Ableitung der Grundformeln der sphärischen Trigonometrie aus einem Satze der Determinantentheorie.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1874, č. 1, s. 1-9.

40
Studnička, F. J.:
Über die Auflösung eines Systems von linearen Congruenzen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1875, č. 3, s. 114-116.

41
Studnička, F. J.:
Über die reducirte Form der Quaternionen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1875, č. 5, s. 183-188.

42
Studnička, F. J.:
O původu a rozvoji nauky o číslech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 1-20.

43
Studnička, F. J.:
O řadách součtových a číslech obrazcových zvlášť.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 40-46, 75-84.

44
Studnička, F. J.:
Odvození základních vzorců sférické trigonometrie pomocí některých pouček determinantních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 49-57.

45
Studnička, F. J.:
Jak řešili Arabové rovnice stupně třetího tvaru x3 - Px + Q = 0.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 89-92.

46
Studnička, F. J.:
Základové nauky o číslech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 97-115, 145-166, 193-208, 241-245.

47
Studnička, F. J.:
Základové nauky o číslech. Kniha I. O vlastnostech čísel prostých a jich upotřebení.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1875.

48
Studnička, F. J.:
Jak počítali Římané zlomky.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 4, 1875, s. 139-144.

49
Studnička, F. J.:
A. L. Cauchy als formaler Begründer der Determinanten-Theorie. Eine litererisch-historische Studie.
Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1875-76, s. 1-40.

50
Studnička, F. J.:
Über die Entwickelung des Determinantenbegriffs. (Slavnostní přednáška).
Jahresberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1876, s. 8-16.

51
Studnička, F. J.:
Über das Verhältnis der magischen Quadrate zur Determinanten-Theorie.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1876, č. 7, s. 269-271.

52
Studnička, F. J.:
O původu a rozvoji nauky o detrminantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 5, 1876, s. 1-9, 88-91, 193-199, 279-283.

53
Studnička, F. J.:
O kvaternionech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 5, 1876, s. 49-57, 97-102, 145-151.

54
Studnička, F. J.:
Über die Ableitung neuer Eigenschaften der Binomial-Coefficienten aus einem verallgemeinerten Satze der Lehre von den komplexen Zahlen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1877, č. 2, s. 92-94.

55
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Determinanten-Theorie.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1877, č. 2, s. 120-125.

56
Studnička, F. J.:
Über die independente Darstellung der n-ten Derivation einer Potenz, deren Basis und Exponent verschiedene Funktionen einer Variablen bilden.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1877, č. 4, s. 368-373.

57
Studnička, F. J.:
Weitere Beiträge zur Differentialrechnung.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1877, č. 7, s. 393-399.

58
Studnička, F. J.:
Algebra pro vyšší třídy středních škol.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1877.

59
Studnička, F. J.:
Poznámka k analytické geometrii.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 6, 1877, s. 35-40.

60
Studnička, F. J.:
Počátkové nauky o determinantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 6, 1877, s. 49-58, 97-105, 201-211.

61
Studnička, F. J.:
Karel Bedřich Gauss.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 6, 1877, s. 145-174.

62
Studnička, F. J.:
Gauss Karel Bedřich.
Světozor, 11, 1877, s. 213-214.

63
Studnička, F. J.:
Gaussiana.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 6, 1877, s. 197-200.

64
Studnička, F. J.:
Über die Gleichung der Schmiegungsebene.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1878, č. 8, s. 37-41.

65
Studnička, F. J.:
Poznámka k nauce o determinantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 7, 1878, s. 31-33.

66
Studnička, F. J.:
Lehrbuch der Algebra für die oberen Klassen der Mittelschulen.
Kněhtiskárna Dr. Ed. Grégra, Praha, 1879.

67
Studnička, F. J.:
Über eine neue Formel der Kombinatorik.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1879, s. 295-298.

68
Studnička, F. J.:
O původu a rozvoji počtu differencialního a integralního.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 8, 1879, s. 1-10, 97-109, 272-295.

69
Studnička, F. J.:
Poznámka o číslech kmenných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 8, 1879, s. 36-37.

70
Studnička, F. J.:
O duchu mathematickém a některých jeho zjevech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 8, 1879, s. 85-91.

71
Studnička, F. J.:
O delickém problému.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 8, 1879, s. 132-133.

72
Studnička, F. J.:
O deduktivním odůvodnění binomiální poučky.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 8, 1879, s. 145-150.

73
Studnička, F. J.:
Notiz über einige Determinanten, in welchen Binomialkoefficienten aus Elemente auftreten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1879, č. 28, s. 292-295.

74
Studnička, F. J.:
Notiz zur Polynomialformel.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1879, č. 39, s. 375-379.

75
Studnička, F. J.:
Über eine neue Determinantentransformation.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1879, č. 49, s. 489-494.

76
Studnička, F. J.:
Všeobecné tvarosloví algebraické čili nauka o konečných i nekonečných součtech čili řadách, součinech a podílech čili řetězcích.
J. Otto, Praha, 1880.

77
Studnička, F. J.:
Über eine neue Determinanteneigenschaft.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1880, č. 7, s. 50-54.

78
Studnička, F. J.:
O poučce polynomické.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 9, 1880, s. 49-54.

79
Studnička, F. J.:
O nové poučce determinantní.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 9, 1880, s. 97-103.

80
Studnička, F. J.:
O geometrickém znázornění funkcí cyklických a hyperbolických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 10, 1881, s. 80-84.

81
Studnička, F. J.:
Drobné zprávy. 1. O babylonské soustavě šedesátičíslicové neboli sexagesimální. 2. O nejstarších kvadraturách kruhu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 10, 1881, s. 87-88.

82
Studnička, F. J.:
Drobnosti 1. O spojitých srovnalostech. 2. O Herodianských znacích číselných. 3. O měření meridianu na lodi. 4. O nejstarším spisu mathematickém vůbec.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 10, 1881, s. 182-184, 184, 184-185, 185-187.

83
Studnička, F. J.:
O neodvislém vyjádření vyšších variantů a retrovariantů rovnicových.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 10, 1881, s. 208-212.

84
Studnička, F. J.:
Poznámka o číslech kmenných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 11, 1882, s. 137-138.

85
Studnička, F. J.:
Poznámka o nepřetržitém úročení.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 11, 1882, s. 76-78.

86
Studnička, F. J.:
Poznámka k eliminaci při soustavě linaární.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 12, 1883, s. 187-189.

87
Studnička, F. J.:
Neuer Beweis des Satzes, dass das Produkt der Summe von acht Quadratzahlen sich als Summe von acht Quadratzahlen darstellen lasse.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1883, č. 46, s. 475-481.

88
Studnička, F. J.:
Příspěvky k integralnimu počtu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 13, 1884, s. 12-18.

89
Studnička, F. J.:
O složení čísel mocněnných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 13, 1884, s. 30-32.

90
Studnička, F. J.:
Příspěvek k dějinám veličin soujemných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 13, 1884, s. 49-58, 254-259.

91
Studnička, F. J.:
O řešení rovnic třetího a čtvrtého stupně pomocí determinantů cyklických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 13, 1884, s. 225-233.

92
Studnička, F. J.:
Poznámka k úrokování složitému.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 13, 1884, s. 238-239.

93
Studnička, F. J.:
Bericht über die mathematischen und naturwissenschaftlichen Publikationen der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften während ihres hundertjährigen Bestandes. Ein Beitrag zur Geschichte der Mathematik und der Naturwissenschaften.
Verlag der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Tisk, Dr. Ed. Grégr, Praha, 1884.

94
Studnička, F. J.:
O způsobu Tesánkově, jak rozkládati možná čísla celistvá v činitele jednotlivé.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 14, 1885, s. 120-124.

95
Studnička, F. J.:
O algebraickém řešení Youngových rovnic stupně pátého.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 14, 1885, s. 169-174.

96
Studnička, F. J.:
Eine neue Anwendung der Kettenbruchdeterminanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1886, č. 1, s. 3-6.

97
Studnička, F. J.:
Tychonis Brahe Triangulorum planorum et sphaercorum praxis arithmetica. Qua maximus eorum, praesertim in astronomicis usus compendiose explicatur.
Ex officina polygraphica Jos. Farský. Sumptibus editoris, Praha, 1886.

98
Studnička, F. J.:
O nekih vlastitostih determinanta verižnika.
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 7, 1886, s. 105-115.

99
Studnička, F. J.:
O novém neodvislém vyjádření čísel Bernujských a o vlastnostech příslušného determinantu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 15, 1886, s. 97-102.

100
Studnička, F. J.:
O nejjednodušším odvození součinitelů řady, převratnou hodnotu polynomu stupně n-tého o jedné proměnné představující.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 15, 1886, s. 107-178.

101
Studnička, F. J.:
Hodí-li se pojem determinantní do našich středních škol čili nic?
Krok, časopis věnovaný veškerým potřebám stř. školstva, 1, 1887, s. 2-3.

102
Studnička, F. J.:
Neue Ableitung der Eulerschen Tangenten Cotangentenreihe.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1887, č. 2, s. 103-107.

103
Studnička, F. J.:
Poznámka o řadách nekonečných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 16, 1887, s. 81-82.

104
Studnička, F. J.:
Poznámka o číslech kmenných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 16, 1887, s. 85.

105
Studnička, F. J.:
O hyperbolické obdobě Ludolfiny.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 16, 1887, s. 193-201.

106
Studnička, F. J.:
Sur l'analoguie hyperbolique du nombre $ \pi$.
Mémoires de la Societé royale de Liége, 14, 1887, s. 1-12.

107
Studnička, F. J.:
Novi način, kojim možemo izvesti trećítemeljni poučak determinanta.
Rad jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu, 8, 1887, s. 146-152.

108
Studnička, F. J.:
Základové počtářství národo-hospodářského čili juridicko-politické arithmetiky. S tabulkami.
Matice česká. Tiskem Dra Ed. Grégra, Praha, 1887.

109
Studnička, F. J.:
Nové odvození třetí základní poučky determinantní.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 17, 1888, s. 193-199.

110
Studnička, F. J.:
O přibližných hodnotách řetězce se stálým jmenovatelem.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 17, 1888, s. 200-204.

111
Studnička, F. J.:
O proměnlivosti součtu zvláštní nekonečné řady s nestejným označením členů.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 17, 1888, s. 256-262.

112
Studnička, F. J.:
O mathematickém učení na universitě Pražské od jejího založení až do počátku našeho století a o vlasteneckém tu působení professora Stanislava Vydry.
Nákladem vlastním. Tiskem Dra Ed. Grégra, Praha, 1888.

113
Studnička, F. J.:
Über die allgemeine Auflösung der unbestimmten Gleichung zweiten Grades axy + x2 - y2 = $ \pm$1.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1888, č. 7, s. 92-95.

114
Studnička, F. J.:
Neue Transformation einer homogenen quadratischen Form von n Variablen in die Summe von n Quadraten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1888, č. 23, s. 256-265.

115
Studnička, F. J.:
O Leibnicově poslední úloze z neurčité analytiky.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 18, 1889, s. 97-101.

116
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o rovnicích převratných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 1-9.

117
Studnička, F. J.:
O rychlém odvození některých řad trigonometrických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 113-116.

118
Studnička, F. J.:
Poznámka o číslech Hamiltonových.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 119-121.

119
Studnička, F. J.:
Poznámky k analytické theorii přímky.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 121-124.

120
Studnička, F. J.:
O vyhledávání číselných skupin dvojmocninové stejnosti.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 124-127.

121
Studnička, F. J.:
O iracionálnosti Ludolfiny.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 225-229.

122
Studnička, F. J.:
O poměru funkcí goniometrických k některým výrazům algebraickým.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 19, 1890, s. 249-253.

123
Studnička, F. J.:
O novém spůsobu stanoviti hodnotu transcendentního čísla e.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 20, 1891, s. 61-65.

124
Studnička, F. J.:
O nových spůsobech stanoviti hodnotu Laisantiny.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 20, 1891, s. 66-70.

125
Studnička, F. J.:
Joannes Marcus Marci a cronland, sein Leben und gelehrtes Wirken.
Verlag der kön. böhm. Gesellschaft der Wissenschaften. Tisk, Dr. Ed. Grégr, Praha, 1891.

126
Studnička, F. J.:
O rychlém odvození některých řad trigonometrických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 20, 1891, s. 173-177.

127
Studnička, F. J.:
Sur de nouvelles formules pour le calcul du nombre $ \Pi$ de Laisant.
Mémoires de la Societé royale de liége, 17, 1892, s. 1-7.

128
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Theorie der gemischten Reihen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1892, č. 8, s. 98-99.

129
Studnička, F. J.:
Über den Algoritmus Křišťan von Prachatic.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1892, č. 9, s. 100-104.

130
Studnička, F. J.:
Odvození nových vzorců součtových pro řady smíšené.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 21, 1892, s. 113-119.

131
Studnička, F. J.:
O rychlém odvození dvou vzorců goniometrických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 21, 1892, s. 128-133.

132
Studnička, F. J.:
O přímém integrování výrazů sinpx cospxdx.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 21, 1892, s. 180-184.

133
Studnička, F. J.:
Výklady o funkcích monoperiodických neboli o nižších funkcích transcendentních.
Nákladem Jednoty českých mathematiků. Tisk Dr. Ed. Grégr, Praha, 1892.

134
Studnička, F. J.:
Über einige Analogieen zwischen der Ludolfine und der Laisantine.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1892, č. 18, s. 250-253.

135
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Theorie unendlicher Kettenbrüche.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1892, č. 19, s. 254-256.

136
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o nekonečných řetězcích.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 15-18.

137
Studnička, F. J.:
Příspěvek ku grafickému rozboru kubických rovnic.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 81-87.

138
Studnička, F. J.:
O racionalisování jmenovatelů dvojčlenných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 144-146.

139
Studnička, F. J.:
Algorismus prosaycus magistri Christiani anno fere 1400 scriptus.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1893, č. 6, s. 1-14.

140
Studnička, F. J.:
O nejjednodušším řešení rovnic kubických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 193-201.

141
Studnička, F. J.:
Elementární odůvodnění periodičnosti nižších funkcí transcendentních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 209-213.

142
Studnička, F. J.:
Methodický příspěvek ku počtu integrálnímu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 228-232.

143
Studnička, F. J.:
O podstatě neurčitosti algebraických $ \infty$ - $ \infty$,tex2html_image_mark>#tex2html_wrap_inline1569# . 0.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 22, 1893, s. 321-324.

144
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Quaternionenlehre.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1893, č. 47, s. 1-10.

145
Studnička, F. J.:
Methodické poznámky k odvozování periodičnosti funkce exponenciální.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894, s. 1-3.

146
Studnička, F. J.:
O kořenech binomické rovnice stupně sudo-sudého.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894, s. 33-41.

147
Studnička, F. J.:
Methodický příspěvek k integrálnímu počtu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894, s. 67-71.

148
Studnička, F. J.:
O sdruženosti číselných veličin vůbec a o řešení kvadratických rovnic pomocí kvaternionů zvlášť.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894, s. 72-76.

149
Studnička, F. J.:
O kvaternionech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894, s. 145-151, 209-217.

150
Studnička, F. J.:
Neuer Beitrag zur Quaternionenlehre.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1894, č. 7, s. 1-18.

151
Studnička, F. J.:
Neue Lehrsätze, Summen von Quadratzahlen betreffend.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1894, č. 15, s. 1-15.

152
Studnička, F. J.:
Über Funktionen einerquaternionalen Variablen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1894, č. 26, s. 1-8.

153
Studnička, F. J.:
O kvaternionech.
Nákladem Jednoty českých mathematiků. Tisk Dr. Ed. Grégr, Praha, 1894.

154
Studnička, F. J.:
Johannes Marcus Marci, český Galileo Galilei. K třístaleté památce jeho narození.
Světozor, 29, 1895, s. 362.

155
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o determinantech.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 25, 1896, s. 241-243.

156
Studnička, F. J.:
Hříčky multiplikační vůbec a příslušná poučka Lucasova zvlášť.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 25, 1896, s. 289-293.

157
Studnička, F. J.:
Neuer Beitrag zur Theorie der Determinanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1896, č. 6, s. 1-5.

158
Studnička, F. J.:
Über eine neue Eigenschaft von Zahlen in 2n-ziffrigen Systemen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1896, č. 7, s. 1-10.

159
Studnička, F. J.:
Über Potenzdeterminanten und deren Wichtigste Eigenschaften.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1896, č. 22, s. 1-8.

160
Studnička, F. J.:
O zásluhách Descartesových v oboru věd exaktních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 25, 1896, s. 73-94.

161
Studnička, F. J.:
O zobecnění poučky Hermite-ovy, k existenci soujemných kořenů rovnic algebraických se táhnoucí.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 26, 1897, s. 95-105.

162
Studnička, F. J.:
O základních vlastnostech determinantů mocninných a jich upotřebení v theorii rovnic algebraických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 26, 1897, s. 105-120.

163
Studnička, F. J.:
Poznámka o číslech sudých.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 26, 1897, s. 207-208.

164
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Theorie der Potenz- und Kombinations-Determinanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1897, č. 1, s. 1-20.

165
Studnička, F. J.:
O determinantech mocninných i sestavných.
Nákladem Jubilejního fondu královské české Společnosti nauk. Tisk Dr. Ed. Grégr, Praha, 1897.

166
Studnička, F. J.:
Neuer Beitrag zur Theorie der Potenz- und Kombinations-Determinanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1897, č. 16, s. 1-16.

167
Studnička, F. J.:
Odvození nových vzorců goniometrických.
Věstník KČSN, 6, 1897, s. 369-376.

168
Studnička, F. J.:
Mathematický příspěvek k dějinám vzdělanosti v Čechách.
Věstník KČSN, 6, 1897, s. 512-514.

169
Studnička, F. J.:
Objasnění Borchardtovy poučky o jakosti kořenů rovnic algebraických.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 27, 1898, s. 237-246.

170
Studnička, F. J.:
O determinantní symbolice vůbec a přidružených determinantech vyšších řádů zvlášť.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 73-81.

171
Studnička, F. J.:
Dodatek k symbolice determinantní.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 159-164.

172
Studnička, F. J.:
Nová poučka z theorie číselné.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 165-167.

173
Studnička, F. J.:
Nová poučka determinantní.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 167-169.

174
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o determinantech symmetrálních neboli protisměrných.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 235-239.

175
Studnička, F. J.:
Jak vyjádří se subdeterminant k-tého stupně součinu dvou determinantů n-tého stupně pomocí příslušných subdeterminantů jejich.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 239-247.

176
Studnička, F. J.:
O novém druhu determinantů přidružených.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 283-291.

177
Studnička, F. J.:
Příspěvek k nauce o determinantech mocninných.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 350-358.

178
Studnička, F. J.:
Nové poučky o některých determinantech zvláštních.
Věstník České Akademie, 7, 1898, s. 477-493.

179
Studnička, F. J.:
Beiträge zur Determinanten-Theorie.
Monatshefte für Mathematik und Physik, 10, 1899, s. 1-17.

180
Studnička, F. J.:
Beiträge zur Theorie der cyclischen Determinanten.
Monatshefte für Mathematik und Physik, 10, 1899, s. 193-197.

181
Studnička, F. J.:
Über eine neue Art von Derivationsdeterminanten.
Monatshefte für Mathematik und Physik, 10, 1899, s. 337-342.

182
Studnička, F. J.:
Některé doplňky nauky determinantní jakož i upotřebení jejího.
Věstník České Akademie, 8, 1899, s. 59-67.

183
Studnička, F. J.:
Další doplňky nauky determinantní jakož i upotřebení jejího.
Věstník České Akademie, 8, 1899, s. 197-208.

184
Studnička, F. J.:
Úvod do nauky o determinantech.
Nákladem Jednoty českých mathematiků. Tisk B. Stýblo, Praha, 1899.

185
Studnička, F. J.:
Einige Bemerkungen über die sogenannten euklidischen Zahlen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1899, č. 30, s. 1-3.

186
Studnička, F. J.:
Nový důkaz periodičnosti kyklických funkcí.
Věstník České Akademie, 8, 1899, s. 262-266.

187
Studnička, F. J.:
Sur la périodicité de la fonction sin xet cos x. Démonstration sans paroles.
Rendiconti del Circolo matematico di Palermo, 16, 1899, s. 378-379.

188
Studnička, F. J.:
O kvadratuře kruhu.
Věstník České Akademie, 8, 1899, s. 305-308.

189
Studnička, F. J.:
O součtových determinantech vůbec a figurovaných zvláště.
Rozpravy České Akademie, 9, 1900, s. č. 4, 1-8.

190
Studnička, F. J.:
O fakultních součinitelích.
Rozpravy České Akademie, 9, 1900, s. č. 17, 1-8.

191
Studnička, F. J.:
Über ein Analogon der Euler'schen Zahlen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1900, č. 9, s. 1-8.

192
Studnička, F. J.:
Methodické příspěvky ku počtu differenciálnímu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 29, 1900, s. 225-232.

193
Studnička, F. J.:
O nových poučkách Fermatovských.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 29, 1900, s. 257-261.

194
Studnička, F. J.:
Über die independente Zerlegung von gebrochenen algebraischen Functionen in Partialbrüche durch sphenoidale Derivationsdeterminanten.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1901, č. 18, s. 1-5.

195
Studnička, F. J.:
Beitrag zur Lehre von den reziproken Gleichungen.
Archiv der Mathematik und Physik, 3, 1902, s. 16-20.

196
Studnička, F. J.:
O rozkladu lomených funkcí algebraických v částečné zlomky pomocí derivačních determinantů sfenoidálních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 31, 1902, s. 1-10.

197
Studnička, F. J.:
Eine neue Bedingung der Convergenz unendlicher Reihen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1902, č. 2, s. 1-4.

198
Studnička, F. J.:
Über äussere und innere Bipolardreiecke eines Systems von drei Kreisen.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1902, č. 19, s. 1-8.

199
Studnička, F. J.:
Über die charakteristischen Eigenschaften der sogenannten gleichseitigen Ellipse.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1902, č. 23, s. 1-4.

200
Studnička, F. J.:
Eine neue analytische Lösung des Axenproblems der Kegelschnitte.
Sitzungsberichte der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, 1902, č. 23, s. 1-4.

201
Studnička, F. J.:
Úvod do analytické geometrie v rovině.
Nákladem Jednoty českých mathematiků. Tisk B. Stýblo, Praha, 1902.

202
Studnička, F. J.:
Über binomische Facultäten und deren Coefficienten.
Monatshefte für Mathematik und Physik, 14, 1903, s. 125-132.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta8 (1.46)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 1 -no_navigation -noaddress -no_math -html_version 4.0,math,unicode hlavni.tex

The translation was initiated by Pavel Sisma on 2003-01-08