Bedřich Procházka

Literatura

1
Procházka, B.:
O stereografickém průmětu ploch 2. stupně vůbec.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 7, 1878.

2
Procházka, B.:
O ploše určené souhrnem tečných přímek, sestrojených v bodech libovolné povrchové přímky zborcené plochy (plochy mimosměrek) k jejím křivkám intensitním.
In Zpráva prvního českého reál. a vyš. gymnasia v Praze. Praha, 1883.

3
Procházka, B.:
Zobecnění stereografického promítání ploch 2. stupně.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 14, 1885.

4
Procházka, B.:
Poznámka k sestrojení křivky kruhové křivosti křivek 2. stupně.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 14, 1885.

5
Procházka, B.:
Ein Beitrag zur Shattenlehre.
Rozpravy II.a) třídy vídeňské akademie věd, 1885.
Řada (2), 2. díl.

6
Procházka, B.:
Ein Beitrag zur Shattenlehre.
Archiv der Mathematik und Physik, 1885.
Řada (2), 2. díl.

7
Procházka, B.:
Poznámka ke konstrukci křivek intensitních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 15, 1886.

8
Procházka, B.:
Poznámka k sestrojování křivek intensitních ploch zborcených.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 18, 1889.

9
Procházka, B.:
O vztazích mezi elektřinou a světlem.
In Zpráva reál. a vyš. gymnasia v Chrudimi. Chrudim, 1891.

10
Procházka, B.:
Poznámka k sestrojení průmětu plochy hyperboloidu jednodílného.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894.

11
Procházka, B.:
Příspěvek k sestrojení středu zakřivení trochoid.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 23, 1894.

12
Procházka, B.:
Poznámka k sestrojení středu křivosti některých druhů křivek.
Rozpravy České Akademie, 4, 1895.

13
Procházka, B.:
Ein Beitrag zur Translations-Bewegung.
Věstník KČSN, 1895.

14
Procházka, B.:
Kinetický způsob sestrojení středu křivosti oválu Cartesiova.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 24, 1895.

15
Procházka, B.:
O jistém druhu křivek.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 24, 1895.

16
Procházka, B.:
Příspěvek k užití kinematiky v geometrii novější a v geometrii deskriptivní.
Rozpravy České Akademie, 5, 1896.

17
Procházka, B.:
O trajektoriích průsečíkových.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 25, 1896.
Tato práce vyšla též samostatně ve zvláštním vydání. Tisk dr. E. Grégr, Praha 1895.

18
Procházka, B.:
Příspěvek k fotogrammetrii.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 25, 1896.

19
Procházka, B.:
Příspěvek k sestrojení oskulačních hyperboloidů ku plochám zborceným.
Rozpravy České Akademie, 6, 1897.

20
Procházka, B.:
Poznámka ku perspektivnímu zobrazování.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 26, 1897.

21
Procházka, B.:
Příspěvek ke stanovení středů křivosti trajektorií vytvořených při pohybu neproměnného útvaru rovinného v jeho rovině.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 26, 1897.

22
Procházka, B.:
Fotogrammetrické konstrukce.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 27, 1898.

23
Procházka, B.:
Příspěvek k fotogrammetrii.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 27, 1898.

24
Procházka, B.:
Příspěvek ke křivosti ploch translačních.
In Zpráva reálky v Náchodě. Náchod, 1898.

25
Procházka, B.:
Příspěvek ku plochám rozvinutelným.
In Zpráva reálky v Náchodě. Náchod, 1899.

26
Procházka, B.:
Poznámka ku perspektivnímu zobrazování.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 29, 1900.

27
Procházka, B.:
O stanovení tečny a oskulační kružnice křivek rovinných, vytvořených dvěma svazky.
Rozpravy České Akademie, 10, 1901.

28
Procházka, B.:
O stanovení oskulační plochy kulové křivky prostorové.
Rozpravy České Akademie, 14, 1905.

29
Procházka, B.:
Poznámka ke geometrii kinematické.
Rozpravy České Akademie, 14, 1905.

30
Procházka, B.:
O křivce vytvořené proměnlivým čtyřúhelníkem.
Rozpravy České Akademie, 14, 1905.

31
Procházka, B.:
Příspěvek ke křivkám 2. stupně.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 34, 1905.

32
Procházka, B.:
O křivosti křivky odvozené transformací kvadratickou.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 35, 1906.

33
Procházka, B.:
Konstrukce tečny ke křivce vlastního stínu na plochách rotačních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 36, 1907.

34
Procházka, B.:
Poznámka ku plochám rozvinutelným.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 36, 1907.

35
Procházka, B.:
Poznámka ke klinogennímu průmětu ploch rotačních.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 37, 1908.

36
Procházka, B. -- Jarolímek, V.:
Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické.
Česká matice technická, Praha, 1909.
2. vydání vyšlo roku 1919, 3. vydání vyšlo v roce 1922.

37
Procházka, B.:
Příspěvek ku plochám šroubovým.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 39, 1910.

38
Procházka, B.:
Příspěvek k sestrojování os plochy druhého stupně.
Rozpravy České Akademie, 20, 1911.

39
Procházka, B.:
Poznámka ku projektivnému vytvoření ploch 2. stupně.
Věstník KČSN, 1911.

40
Procházka, B.:
Vybrané statě z deskriptivní geometrie.
Česká matice technická, Praha, 1912-1918.
Vyšlo v letech 1912-1918 v šesti svazcích.

41
Procházka, B.:
Příspěvek k sestrojování os plochy druhého stupně.
Rozpravy České Akademie, 21, 1912.
Doplněk ke stejnojmennému článku z roku 1911.

42
Procházka, B. -- Kadeřávek, F.:
Příspěvek k sestrojení společné obalové rozvinutelné dvou obecných ploch druhého stupně.
Rozpravy České Akademie, 21, 1912.

43
Procházka, B.:
Prof. dr. techn. František Tilšer.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 43, 1914.

44
Procházka, B.:
Příspěvek k sestrojování soumístných obecně kollineárných soustav rovinných.
Rozpravy České Akademie, 24, 1915.

45
Procházka, B. -- Žďárek, J.:
Harmonické středy soustavy čtyřbodové.
Rozpravy České Akademie, 25, 1916.

46
Procházka, B. -- Žďárek, J.:
Harmonické středy soustavy trojbodové.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 45, 1916.

47
Procházka, B. -- Žďárek, J.:
Doplněk ke článku Harmonické středy soustavy trojbodové.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 46, 1917.

48
Procházka, B. -- Jarolímek, V.:
Doplňky ke spisu Deskriptivní geometrie pro vysoké školy technické.
Česká matice technická, Praha, 1923.

49
Procházka, B.:
Oskulační hyperboloický paraboloid dle vrcholové přímky Frézierova cylindroidu.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 46, 1917.

50
Procházka, B.:
Polární vlastnosti jistého systému ploch 2. stupně.
Rozpravy České Akademie, 33, 1924.

51
Procházka, B.:
O zvláštním svazku kuželoseček.
In Jubilejní vědecký sborník 1899-1924 české vysoké školy technické v Brně. Brno, 1924.

52
Procházka, B. -- Mikan, M.:
Poznámka ke konstrukci kuželoseček z prvků dílem imaginárných.
Časopis pro pěstování matematiky a fyziky, 54, 1925.

About this document ...

This document was generated using the LaTeX2HTML translator Version 99.2beta8 (1.46)

Copyright © 1993, 1994, 1995, 1996, Nikos Drakos, Computer Based Learning Unit, University of Leeds.
Copyright © 1997, 1998, 1999, Ross Moore, Mathematics Department, Macquarie University, Sydney.

The command line arguments were:
latex2html -split 1 -no_navigation -noaddress -no_math -html_version 4.0,math,unicode hlavni.tex

The translation was initiated by Pavel Sisma on 2003-01-08