Antonín Barborka


Narozen: 7. ledna 1835 v Horažďovicích
Zemřel: 1891 v PardubicíchAntonín Barborka studoval v letech 1850-55 na české reálce v Praze a poté na pražské polytechnice. Od roku 1860 byl učitelem na vyšší reálce v Praze a od roku 1863 v Pardubicích, kde byl i členem městského zastupitelstva. Později působil jako civilní geometr a vypracoval např. regulační plán města Pardubic.

Antonín Barborka přispíval do některých časopisů. Roku 1867 vyšla jeho kniha Perspektiva, v roce 1881 vydal učebnici Měřické tvaroznalství v prostoru i rovině.

Literatura: Ottův slovník naučný. III, str. 300-301; XXVIII, str 86.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma