Anton Karl Grünwald


Narozen: 23. listopadu 1838 v Praze
Zemřel: 2. září 1920 v PrazeAnton Grünwald studoval od roku 1856 na pražské univerzitě, kde byl v roce 1861 promován. Studoval rovněž na technice. V roce 1863 se habilitoval z matematiky a v letech 1863-68 působil jako asistent matematiky na technice v Praze. Současně byl v období let 1865-69 asistentem fyziky na univerzitě. V roce 1870 byl jmenován mimořádným a k 1. lednu 1881 řádným profesorem matematiky na německé technice v Praze. V letech 1885-86 a 1901-02 zastával funkci rektora školy. V roce 1909 odchází do penze. Byl otcem J. Grünwalda.

Vědecká činnost Antona Grünwalda bylo věnována jak matematice, tak fyzice. Z matematických prací jmenujme alespoň Ueber die Entwickelung der begrenzten Derivationen ... (1881). Jehy fyzikální práce byly zaměřeny většinou na spektrální analýzu.

Literatura:

1. Stark, F.; Gintl, W.; Grünwald, A.: Die k. k. Deutsche Technische Hochschule in Prag 1806-1906. Prag 1906, str. 380.

2.Toepell, M.: Mitgliedergesamtverzeichnis der Deutschen Mathematiker-Vereinigung 1890-1990. Mnichov 1991.

Autor: Jaroslav Folta, Pavel Šišma