Alois Studnička


Narozen: 6. února 1842 v Janově u Soběslavi

Zemřel: 9. září 1927 v SarajevuAlois Studnička absolvoval v roce 1861 reálku v Táboře. Poté pokračoval ve studiu na pražské technice. Od roku 1867 působil na řadě škol a krátce i jako asistent mechanické technologie na pražské technice. V letech 1886-93 byl ředitelem první řemeslné školy v Jaroměři. V roce 1893 odchází do Bosny a Hercegoviny, kde organizuje místní odborné školství.

V rozsáhlém seznamu publikací Aloise Studničky nalezneme i dvě učebnice geometrie: Měřictví pro 1. tř. reálného gymnasia a reálných škol a Měřictví pro školy průmyslové, měšťanské a pokračovací. Alois Studnička byl bratrem Františka Josefa Studničky.

Literatura: Němcová, M.: František Josef Studnička 1836-1903. Prometheus. Praha 1998.

Autor: Jaroslav Folta,  Pavel Šišma